INHOUD

1. Inleiding

2. Colofon

a. Redactie

b. Technische realisatie

c. Uitgave en copyright

d. Disclaimer

3. Licentie-informatie

a. Institutionele licentie

b. Persoonsgebonden licentie

c. Proeflicentie

d. Opgeven voor een licentie

Inleiding

Het Etymologisch woordenboek van het Nederlands wordt uitgegeven in een gebonden uitgave en in een on-line editie op www.etymologie.nl.
De uitgave van het Etymologisch Woordenboek is compleet. De gebonden uitgave bestaat uit vier delen. De delen zijn verschenen tussen 2003 en 2009. De inhoud van de webeditie wordt regelmatig geactualiseerd en verschilt dus van de gebonden uitgave.
De webeditie biedt onder meer geavanceerde zoekmogelijkheden op talrijke etymologische categorieŽn en is daarmee speciaal geschikt voor professioneel gebruik. Daarnaast bevat de website de meest actuele versie van het woordenboek, met de beschikbare lemma's die nog niet zijn gepubliceerd in de gebonden uitgave. Anders dan in de gebonden editie wordt op de website het Fries systematisch in de beschrijvingen betrokken, d.w.z. bij ieder lemma wordt de verwante Nieuw-Friese vorm vermeld als die bestaat. Bovendien krijgen alle lemma's en sublemma's een herkomstcategorie toebedeeld (zoals leen- of substraatwoord) en soms ook een aanvullende categorie (zoals volksetymologie). Op deze categorieŽn kan gezocht worden, wat belangrijk is voor verder wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie over het Etymologisch Woordenboek: over EWN

De webeditie is alleen toegankelijk voor licentiehouders.

Colofon

Het Etymologisch woordenboek wordt uitgegeven door Amsterdam University Press (AUP)

Redactie

Het Etymologisch woordenboek verschijnt onder hoofdredactie van dr. Marlies Philippa, dr. Frans Debrabandere, prof. dr. Arend Quak, dr. Tanneke Schoonheim en dr. Nicoline van der Sijs
De bureau- en eindredactie is in handen van drs. J.D. Balkenende. Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van het EWN kunt u zich richten tot de redactie, e-mail: ewn@inl.nl. Hoewel opmerkingen van gebruikers van het EWN welkom zijn, behoudt de redactie zich het recht voor niet op alle vragen of opmerkingen te reageren.

Een compleet overzicht van de redactionele organisatie

Technische realisatie

De webeditie van het woordenboek is ontwikkeld door het Digitaal Productiecentrum (DPC) van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.

Uitgave en copyright

Amsterdam University Press
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam
E-mail: info@aup.nl

Copyright © 2007, Amsterdam University Press, Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Disclaimer

De redactie besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van informatie op deze site. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich richten tot de redactie, e-mail: ewn@inl.nl.

Meer informatie over het Etymologisch Woordenboek: over EWN

Licentie-informatie

De on-line editie van het Etymologisch woordenboek is alleen toegankelijk voor licentiehouders.
Er worden standaard twee soorten licenties aangeboden: een institutionele licentie ('multi user'), waarmee een organisatie als geheel toegang heeft tot de website en een persoonsgebonden licentie ('single user'), waarmee één persoon toegang heeft tot de website. Voor het hoger onderwijs, onderzoeksinstellingen en openbare bibliotheken in Nederland en België gelden afwijkende voorwaarden. Deze instellingen kunnen gebruik maken van een overkoepelende licentie-overeenkomst met Surfdiensten. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Surfdiensten www.surfdiensten.nl

Institutionele licentie

Met de institutionele licentie op www.etymologie.nl kunt u het Etymologisch woordenboek vanaf elke werkplek met een internetaansluiting direct raadplegen. Toegang tot de complete serie van het Etymologisch woordenboek kost € 219 per jaar, excl 21% BTW.

Persoonsgebonden licentie

Met een persoonsgebonden licentie op www.etymologie.nl kunt u het Etymologisch woordenboek raadplegen via een gebruikersnaam en wachtwoord-combinatie. Een persoonsgebonden licentie op de complete serie van het Etymologisch woordenboek kost € 58,- per jaar, incl. 21% BTW.

Proeflicentie

Met een proeflicentie op www.etymologie.nl kunt u gedurende een week het Etymologisch woordenboek raadplegen via een gebruikersnaam en wachtwoord-combinatie. Deze combinatie kunt u hier opvragen.

Opgeven voor een licentie

U kunt zich opgeven voor een licentie op het Etymologisch woordenboek door een e-mail te sturen met uw NAW-gegevens naar abonnementen@aup.nl.

U kunt hier een gratis proeflicentie afsluiten.

Meer informatie over de uitgave van het Etymologisch Woordenboek: www.aup.nl/etymologie.