INHOUD

Inleiding

Het Kiliaanproject

Inrichting van het EWN

Betrokkenen bij het EWN

Dankbetuigingen

Beknopt overzicht Indo-Europese talen

Taalperioden

Taalvarianten

Taalkundige termen

Herkomstcategorieën van de lemma’s

Literatuurlijst

Afkortingenlijst

Contact