1.   lagune zn. 'kustmeer'
categorie:
leenwoord
Nnl. de kleine bisschoplyke stad Murane, die twee mylen van Ventien in de Lagune ligt [1775; Vad.lett., 378], lagunen (mv.) "ondiepten en eilanden in de Adriatische zee; tusschenwateren in Venetië" [1824; Weiland], "ondiepe waterplassen langs de kusten der Adriatische en andere zeeën, kustmeren" [1901; Kuipers].
Ontleend via Frans lagune 'kustmeer' [1574; FEW] aan Venetiaans-Italiaans laguna 'kustmeer, afgesloten van de zee door een zandstrook, zoals bij Venetië' [voor 1488; TLF], 'moeras, waterplas' in het Italiaans [ca. 1304; TLF], ontwikkeld uit Latijn lacūna 'id.', zie lacune.
Een lagune is een kustmeer dat in open verbinding staat met de zee, maar toch grotendeels daarvan is afgesloten door natuurlijke zandafzettingen evenwijdig aan de kust. Oorspr. werd het woord in het Nederlands alleen gebruikt voor de lagunen bij Venetië, later ook voor die op andere plaatsen in de wereld.
Fries: lagune


  naar boven