1.   abdij zn. 'klooster met abt of abdis'
categorie:
leenwoord
Mnl. abedie, abdie [1240; Bern.].
Ontleend aan christelijk Latijn abbatia 'abdij', zie abt.
FvW meent gezien de -d- dat het woord mogelijk via een Romaanse taal is overgenomen, dus uit Romaans *abbadia. Mnd. heeft ab(be)die, dus evenals het Middelnederlands met -d-. Nhd. Abtei is in ieder geval rechtstreeks overgenomen uit het christelijk Latijn, Engels abbey via Oudfrans abeie (Nieuwfrans abbaye).
Fries: abdij


  naar boven