1.   goniometrie zn. 'hoekmeetkunde'
categorie:
leenwoord, geleerde schepping, bedenker bekend
Nnl. goniometrie of de meetkunst der hoeken [1810; WNT Aanv.].
Internationale wiskundige term, in 1724 door de Franse wiskundige Thomas Fantet de Lagny (1660-1734) gevormd op basis van Grieks gōníā 'hoek', verwant met gónu 'knie', dat overeenkomt met knie, met het achtervoegsel -metrie 'meetkunst, meetkunde', ontleend aan Grieks -metríā, 'handeling / proces van het meten', afleiding van metreĩn 'meten', zie meter 1.
In schooltaal vaak afgekort tot gonio, bijv. in die vijf voor meetkunde en goneo dank ik jou [1922; WNT Aanv. gonio].
Fries: goniometry


  naar boven