1.   these zn. 'stelling'
categorie:
leenwoord
Nnl. these 'stelling' in sijne these ... staande houdende [1782; WNT], 'te verdedigen geschrift' in theses en dissertaties [1865; WNT], 'stelling' in schoonklinkende thesen [1876; WNT].
Ontleend via Frans thèse 'stelling' [1579; TLF] aan Latijn thesis 'onderwerp, stelling, thema', dat zelf is ontleend aan Grieks thésis 'stelling; eerste tel in muziek', oorspr. 'het neerzetten van iets', een afleiding van de wortel van tithénai 'plaatsen, stellen, leggen', zie doen.
Hetzelfde woord is ook rechtstreeks ontleend aan Latijn thesis; in nnl. alle de thesissen, die men ... sal voorstellen [1731; WNT these], eene thesis, welke hij ... ontwikkelde [1866; WNT]. Het woord komt vaak in het meervoud theses voor die zowel Latijns als Nederlands kan zijn, bijv. in Deze theses waarop de disputatie zal zijn gevallen 'deze stellingen, waarover de disputatie zal zijn gegaan' [1582; WNT vallen].
Fries: teze


  naar boven