1.   glans zn. 'schittering'
categorie:
leenwoord
Mnl. scone vrouwen doer ir glans 'mooie vrouwen om hun stralende schoonheid' [1390-1410; MNW-R], die glans des ewigen lichts 'de stralende gloed van het eeuwige licht' [1469; MNW-P], glantz 'schijn, schittering, luister' [1477; Teuth.]; vnnl. glants 'schittering, gloed' [1573; Thes.], de voor'ge glants van al u eer 'de vroegere glans van al uw roem' [1593; WNT verzwinden].
Ontleend aan Hoogduits Glanz 'schittering, schijnsel', ouder glan(t)z [12e eeuw; Pfeifer], nog ouder het bn. glanz 'glanzend' [10e eeuw; Pfeifer], bij het sterke werkwoord glinzen (pas mhd.), zie glinsteren.
De eerste attestaties verschijnen aan het eind van de 14e eeuw in handschriften die Hoogduitse invloed vertonen. Het woord is veel in de vroege bijbelvertalingen gebruikt en zo ingeburgerd.


  naar boven