1.   borstel zn. 'schoonmaakgereedschap; stekelhaar'
categorie:
erfwoord
Mnl. borstele, burstele 'haar van een varken of wild zwijn', met burstelen (mv.) [1287; CG II, Nat.Bl.D]; vnnl. ein borstel dair men cleyder mede kert 'kleerborstel' [1518; Murmellius], borstel, burstel 'stekelhaar; schoonmaakgereedschap' [1573; WNT].
Nfri. boarstel 'borstel'; me. bristel, bröstel, brestel (vormen met metathese) (ne. bristle 'borstel(haar)'); < pgm. *burstila- 'stekelhaar', verkleinwoord bij de stam pgm. *burst 'stekelhaar', waarbij os. bursta 'stekelhaar'; ohd. borst, burst, bursta (nhd. Borste 'haar van een varken', Bürste 'borstel'); oe. byrst 'stekelhaar' (me. burst); on. burst, bursti.
Verwant met Latijn fastīgium 'top' (verwantschap onzeker); Sanskrit bhṛṣṭi- 'punt'; Oudiers barr 'haarlok, punt' (ook in andere Keltische talen); Russisch boršč 'berenklauw (= plant, genoemd naar haar puntige bladeren)'; bij een wortel pie. *bhor- 'punt, top' (IEW 108).
Een borstel werd gemaakt van de borstels 'stekelharen' van bepaalde dieren; vandaar de betekenisoverdracht.
Fries: boarstel


  naar boven