1.   aanpappen ww. 'contact zoeken met'
categorie:
geleed woord
Nnl. aanpappen [1916; WNT].
Gevormd uit aan en pappen '(met behangerspap) plakken', bij het zn. pap.


  naar boven