1.   sikkeneurig bn. 'lusteloos en onvriendelijk'
categorie:
leenwoord
Nnl. chicaneurig, sikkeneurig 'benepen, kleingeestig' in niet krentig of sikkeneurig [1784-85; WNT], 'lusteloos en onvriendelijk, chagrijnig' in nou komt het toch zoo krengig en zoo chicaneurig uit [1802-09; WNT krengen], je was miserabel sikkeneurig ... maar je was best voor ons [1870; WNT].
Afgeleid van sikkeneur 'zeurpiet', ontleend aan Middelfrans chicaneur 'vitziek, mopperend persoon' [eind 15e eeuw; Dauzat], afgeleid van chicaner 'gerechtelijk vervolgen' [1461; Rey], verdere herkomst onzeker, zie ook chicaneren.
Fries: sikkeneurich


  naar boven