1.   abdiceren
categorie:
leenwoord, volksetymologie
Zie: abdicatie


  naar boven