1.   ledenpop zn. 'pop met beweegbare leden; willoos persoon'
categorie:
geleed woord
Nnl. ledepop (overdrachtelijk) 'willoos persoon' in al uwe hoofdpersonen zijn ledepoppen, gedrapeerd met uwe filosofische sympathien [1864; WNT], (letterlijk) 'pop met beweegbare leden' in een kolossale ledenpop van riet [1879; Groene Amsterdammer].
Samenstelling van het oude meervoud lede van lid 1 en het zn. pop 1.
Van een ledenpop kunnen alle ledematen in een willekeurige stand worden gezet. Zo kan het woord ook minachtend gebruikt worden voor een persoon wiens handel- of denkwijze sterk bepaald wordt door iemand anders.
Fries: -


  naar boven