1.   lebberen
categorie:
intensiefvorming of frequentatief
Zie: leppen
Fries: -


  naar boven