1.   zetmeel zn. 'koolhydraat'
Nnl. twee eetlepels kracht- of zetmeel [1803; Geneeskundig Magazijn], Wanneer men ... gewassen fijn maakt, ... en deze fijne pap in water kneedt en bewerkt, zal zich ... op den bodem eene meelachtige stof nederzetten, die, onder den naam zetmeel ... bekend is [1813; iWNT].
Zoals uit het citaat blijkt, is het een samenstelling van een afleiding bij het ww. zetten in de betekenis 'zich afzetten' en het zn. meel.
Literatuur: Geneeskundig magazijn, deel 2, derde stuk (1803), Den Haag, 271
Fries: setmoal


  naar boven