1.   zitten ww. 'gezeten zijn, zich bevinden'
Onl. sitten 'zitten, zich bevinden' in thia saton an portun 'degenen die in de poort zaten' [10e eeuw; W.Ps.], thie nu mit friden sitzest '(jij) die nu in vrede leeft' [1151-1200; Reimbibel]; mnl. sitten [1240; Bern.].
Os. sittian (mnd. sitten); ohd. sizzen (nhd. sitzen); ofri. sitta (nfri. sitte); oe. sittan (ne. sit); on. sitja (nzw. sitta); alle 'zitten'; < pgm. *sitjan- < ouder*setjan-; daarnaast got. sitan < pgm. *setan-. Daarnaast het causatief pgm. *satjan-, waaruit zetten. Zie ook bezadigd, drost, havezate, nest.
Verwant met: Latijn sedēre 'zitten' (in samenstellingen -sidēre, zie dissident, president, subsidie), sīdere 'gaan zitten' (in samenstellingen ook 'zetten'), sessiō 'zitting' (zie ook sessie); Grieks hédrā 'zetel', hézesthai '(gaan) zitten' (zie ook katheder en kathedraal); Sanskrit sī́dati 'gaat zitten'; Litouws sė́sti 'gaan zitten', sėdė́ti 'zitten'; Oudkerkslavisch sěsti 'gaan zitten', sěděti 'zitten'; Oudiers saidid 'zitten'; bij de wortel pie. *sed- 'gaan zitten' (LIV 513).
Fries: sitte


  naar boven