1.   donor zn. 'gever'
categorie:
leenwoord
Nnl. donor 'gever van bloed of organen' [1950; WNT Aanv.], 'hij die sperma afstaat voor kunstmatige inseminatie' [1976; WNT Aanv.].
Ontleend aan Engels donor 'bloedgever' [1910; OED], eerder al in het algemeen 'schenker' [1494; OED], ouder donour < Oudfrans doneur [voor 1150; Rey] (Nieuwfrans donneur 'schenker, gever'). Oudfrans doneur is afgeleid van het werkwoord doner 'schenken, geven' [842; Rey] (later donner) < Latijn dōnāre 'schenken, geven', een afleiding van het zn. dōnum 'geschenk'. In feite is donor dus hetzelfde woord als donateur.


  naar boven