1.   gesternte zn. 'gezamenlijke sterren; stand der sterren'
categorie:
geleed woord
Mnl. ghesterte 'hemellichaam' in der mane es dat neste gesterte din ertrike 'de maan is het naaste (meeste nabije) hemellichaam voor de aarde' [1290-1310; MNW-P], ghesternte 'gezamenlijke sterren' [voor 1400; MNW lovelijc]; vnnl. ook 'sterrenbeeld': want de sterren des Hemels, ende sijne gesternten, met als kanttekening door sterre wort verstaen een eenige sterre; door gesternte verscheydene sterren by malkanderen [1637; Statenbijbel]; nnl. ook 'constellatie, sterrenstand op een bepaald moment (bijv. bij iemands geboorte)' [1840; WNT].
Collectiefafleiding met ge-te van sterne, een verouderde vorm van ster.
Germaanse equivalenten zijn er alleen in het Duits: mnd. gesternte; ohd. gistirni, -rri (mhd. gestirn(z)e, -rre, nhd. Gestirn).
Voor de oude betekenissen zijn in de hedendaagse taal andere woorden gebruikelijker, bijv. sterrenhemel, hemellichaam, sterrenbeeld e.d. Gangbaar is het woord nog in zijn astrologische betekenis zoals in een gelukkig, goed of slecht gesternte en in Zevengesternte, de Nederlandse naam van de Plejaden.


  naar boven