1.   tectyl zn. 'anti-roestmiddel'
categorie:
merknaam
Nnl. Tectyl 'roestwerend middel' eerst als merknaam in in de strijd tegen de corrosie een opmerkelijke serie preparaten onder de naam "Tectyl" [1960; Krantenbank Zeeland], dan ook het chroom behandelen met wat men gemeenlijk tectyl noemt [1964; Leeuwarder Courant], tectyleren: (een auto) bespuiten met tectyl (een middel tegen roest) [1975; Reinsma].
Het woord is een handelsnaam van de firma Valvoline, het is gevormd uit Latijn tectum 'dek, bedekking' en het chemische achtervoegsel -yl(e), zie acetyleen. Tectum is oorspr. het verl.deelw. van tegere 'bedekken', verwant met dak.
Fries: tektyl


  naar boven