1.   sjibbolet zn. 'herkenningswoord'
categorie:
leenwoord
Nnl. schibboleth, sjibbolet 'uiting of handeling die duidelijk getuigt van iets' in de éénheid van het Bestuur te houden voor het Schiboleth van het Patriotisme [1805; WNT], een toetsing ... om links en rechts te onderkennen ... het algemeen stemrecht: het schibboleth [1901; Groene Amsterdammer], Gezangenhaat ... schibboleth van gereformeerdheid [1917; NRC], 'herkenningswoord' in het woord "Scheveningen" is ... het sjibboleth der Hollanders; wie dat woord ... niet onberispelijk kan uitspreken, verraadt zich als een vreemdeling [1939; Vaderland].
Ontleend aan Hebreeuws šibbōleþ, 'stroom van een rivier', een woord uit het Bijbelboek Rechters (Richteren) 12: 4-6. In de strijd tussen de inwoners van Gilead en de Efraïmieten vroegen de eersten aan alle vluchtelingen die de Jordaan wilden oversteken om sjibbolet te zeggen; Efraïmieten konden geen sj- zeggen en verrieden zich daarmee: Seght nu Schibboleth, maer hy seyde Sibboleth [1637; WNT].
Fries: sjibbolet


  naar boven