1.   axioma zn. 'onbewezen maar als grondslag aanvaarde stelling'
categorie:
leenwoord
Vnnl. axioma 'grondstelling' [1634; WNT Supp].
Ontleend aan Latijn axiōma < Grieks axíōma 'waardigheid, aanzien', een afleiding van áxios 'waard, tegen iets opwegend', eerder 'zwaar', afleiding van ágein 'wegen', misschien (via 'een weegschaal doen bewegen') hetzelfde woord als ágein 'drijven, leiden'.
Sinds Aristoteles werd het woord de filosofische benaming voor 'algemeen gewaardeerd principe'.
Fries: aksioma


  naar boven