1.   aversie zn. 'afkeer, tegenzin, walging'
categorie:
leenwoord
Vnnl. aversie 'id.' [1593; WNT Supp.].
Ontleend aan Frans aversion < Latijn aversiō 'het afwenden, afkeer', nomen actionis bij āvertere 'afwenden', gevormd uit ab- 'af, van' en vertere 'wenden' (waaruit ook bijv. versie; verwant met worden).


  naar boven