1.   korf zn. 'mand'
categorie:
leenwoord
Mnl. corf 'mand' in in den corue 'in de mand' [1201-25; VMNW], corf [1240; Bern.].
Ontleend aan Latijn corbis 'korf, mand'. Verdere herkomst onzeker, maar zie harp.
Mnd. korf 'korf'; ohd. korb 'id.' (nhd. Korb). ofri. korf(maker), kōr(maker) 'korf(maker)' (nfri. koer).
Fries: koer


  naar boven