1.   opgetogen bn. 'enthousiast'
categorie:
geleed woord
Mnl. al worde hij oec alle daghe seuenwerf opghetoghen inden geest 'al raakt hij ook alle dagen zeven keer in geestvervoering' [1466; MNW-P]; vnnl. 'enthousiast' in soo ontroert en opgetoghen, soo ingenomen, soo vervult met den lof deses mans [1613; WNT].
Oorspr. het verl.deelw. van mnl. optien 'in een verheven stemming brengen', een overdrachtelijke betekenis bij algemener 'optrekken'. Dit werkwoord is gevormd uit op en tien 'trekken, gaan, richting geven', zie tijgen. In de vele andere betekenissen van mnl. optien is de woordvorm opghetoghen al ouder. Mogelijk berust de betekenis 'in geestvervoering, in staat van zinsverrukking' op een bijbelpassage uit II Korintiƫrs 12: 2 en 4, luidend: dat [hij] opgetrocken is geweest tot inden derden hemel resp. Dat hy opgetrocken is geweest in het paradijs [1637; Statenbijbel].
Fries: optein


  naar boven