1.   aanklampen ww. 'enteren, iemand aanspreken'
categorie:
geleed woord
Vnnl. aan boord klampen 'zijn schip aan een ander bevestigen om het te enteren' in nae dat wy ons Gheschut op hem gelost hadden, is hy ons van stonden aen ('aanstonds') aen boort gheclamt, met een deel volcks ons schip entrende [1602; WNT klampen], aanklampen en enteren [1642; WNT Supp.], ook al vroeg overdrachtelijk 'aanspreken' in Alteras de Vice-admirael met Kapiteyn Bras souden den Spaenschen Vice-admirael aen clampen [1608; Meteren, p. 28].
Samenstellende afleiding van aan en klamp, letterlijk dus 'met klampen verbinden'.
Fries: oanklampje, oanklampe


  naar boven