1.   bedrog zn. 'misleiding'
categorie:
geleed woord
Mnl. bedroch 'misleiding, bedrog' [1265-70; CG II, Lut.K].
Ablautvorm (nultrap) bij de stam van het werkwoord bedriegen.
Os. gidrog; ohd. bitroc 'spook' (nhd. Betrug 'bedrog'); nfri. bedroch; < pgm. *-druga-; daarnaast met ablaut on. draugr 'spook'.
In het Middelnederlands bestond ook (ge)droch 'bedrog; visioen; geestverschijning, spook': ghedroch [1287; CG II, Nat.Bl.D], zie ook gedrocht.
Fries: bedroch


  naar boven