1.   zionisme zn. 'streven naar een eigen joodse staat'
Nnl. zionisme 'streven naar een eigen joodse staat' [1899; Woordenschat].
Ontleend aan Duits zionismus 'id.' [1886; OED], een door de Oostenrijkse journalist en filosoof Nathan Birnbaum (1864-1937) geïntroduceerd neologisme, met het achtervoegsel -ismus, zie -isme, gevormd bij Zion 'Jeruzalem', de Duitse transcriptie van de Hebreeuwse naam ṣijjōn voor deze stad.
De gebruikelijke Nederlandse vorm voor deze naam is Sion. Sion is oorspr. een van de bergen die bij Jeruzalem liggen, maar de naam werd ook vaak gebruikt ter aanduiding van Jeruzalem zelf.
Fries: sionisme


  naar boven