1.   virtueel bn. 'denkbeeldig'
Vnnl. virtueel 'potentieel aanwezig' [1660; WNT]; nnl. 'denkbeeldig' [1938; WNT], 'gesimuleerd door een computer' [1991; Leeuwarder Courant], 'gemaakt op of uitgevoerd door een computer' in Hoe verander ik de reële leeromgeving in een virtuele leeromgeving? In de beleving van de ontwerpers is dat een multifunctionele omgeving gericht op onderwijsvernieuwing, communicatie en informatie, die gebruikt wordt door verschillende doelgroepen [2000; Sleurink/Van den Berg].
In de eerste twee betekenissen ontleend aan Frans virtuel 'potentieel aanwezig' [1477-81; TLF] dat teruggaat op Latijn virtuālis 'id.' [midden 12e eeuw; TLF], een afleiding van virtus 'uitnemendheid', dat zelf is afgeleid van vir 'man', zie viriel. De derde betekenis is ontleend aan Engels virtual 'gesimuleerd door een computer' [1959; OED], dat dezelfde herkomst heeft.
Literatuur: H. Sleurink & A. v.d. Berg (2000), Media-educatie: een kennisinventarisatie, Assen, 51
Fries: firtueel


  naar boven