1.   secretaresse zn. 'administratieve assistente'
categorie:
geleed woord
Nnl. secretaresse 'iemand die belast is met de administratie, het archief, de correspondentie van een persoon of instantie' [1870; Leeuwarder Courant], ook als tweede lid in samenstellingen zoals in Ik ben jouw privé-secretaresse niet [1932; WNT privé].
Afleiding van secretaris met het achtervoegsel -esse, de oude vorm van het achtervoegsel -es waarmee vrouwelijke functienamen worden afgeleid.
Zowel een secretaris als een secretaresse voert de briefwisseling, stelt stukken op e.d., maar het historische verschil is dat mannen dit deden voor instanties (bijv. de lokale overheid), verenigingen e.d., terwijl vrouwen dit deden voor personen, bijv. zakenlui of politici, en daardoor heel andere verantwoordelijkheden hadden. Hierdoor groeiden beide functieaanduidingen inhoudelijk uit elkaar. Tegenwoordig wordt de functieaanduiding secretaris net als vele andere als geslachtsneutraal beschouwd, maar voor mannen met een secretaressefunctie wordt de aanduiding secretaresse vermeden; men hanteert omschrijvende alternatieven als administratief medewerker, persoonlijk secretariaatsmedewerker of persoonlijke secretaris.
Fries: sekretaresse, sikketaresse


  naar boven