1.   dotter(bloem) zn. 'soort plant (Caltha palustris)'
categorie:
geleed woord
Vnnl. Dotterbloeme [1554; WNT].
Een samensteling van bloem met een bijvorm van mnl. doder, dodre 'dooier', zie dooier; het eerste lid is mogelijk ook ontleend aan Duits Dotter 'dooier'. De bloem is genoemd naar zijn gele kleur; ook de Latijnse geslachtsnaam caltha betekent letterlijk 'goudsbloem' en verwijst dus naar de goudgele kleur der bloemen.
Ook in nhd. (Sumpf)dotterblume (nhd. Dotter 'dooier'); nfri. djerreblom (bij djerre 'dooier, eigeel'); en ne. marsh marigold, letterlijk 'moerasgoudsbloem' wordt de kleur van de bloem benoemd.
Ook de vorm dodder(bloem) komt voor.
Literatuur: M. Philippa (1989) 'Dotter', in: OT 58, 157
Fries: djerreblom


  naar boven