1.   dossier zn. 'verzameling geschriften over één onderwerp'
categorie:
leenwoord
Nnl. dossier 'id.' [1856; WNT], 'zaak, kwestie' [1994; Reinsma 1999].
Ontleend aan Frans dossier 'zaak, kwestie' [1586; Rey], afleiding van Frans dos 'rug' < vulgair Latijn dossum < Latijn dorsum 'rug', een woord waarvan de verdere herkomst onduidelijk is.
Bij de betekenis 'dossier' in het Frans moet gedacht worden aan de rugomslag die om een bundel geschriften wordt gedaan om deze bij elkaar te houden en te indentificeren. Opvallend aan dit woord in het Nederlands is dat de NN uitspraak met /-sjē/ gebaseerd is op de Franse uitspraak, terwijl het BN de spellinguitspraak op /sīr/ heeft.


  naar boven