1.   cadet zn. 'officier in opleiding'
categorie:
leenwoord
Vnnl. cadet "jongere zoon, heertje" [1539; WNT], "jonger zoon/laatstghebooren" [1669; Meijer], cadets (mv.) 'jonge (adellijke) vrijwilligers bij het leger' [1686; WNT]; nnl. cadet 'officier in opleiding (vrijwilliger)' [1723; WNT], cadetten (mv.) 'leerlingen der Militaire Academie' [1868; WNT].
Ontleend aan Frans cadet 'jonge adellijke vrijwilliger, jongere broer' [1466; Rey] < Gascons capdet 'hoofd, chef' < Provençaals capdel < Latijn capitellus 'hoofdje', verkleinwoord van caput 'hoofd' zie hoofd, zie ook cadeau, kadetje.
De (uit het Nederlands inmiddels verdwenen) betekenis 'jongere zoon' is secundair en kon ontstaan doordat in de 15e en 16e eeuw de jongere, niets ervende, broers uit adellijke Gasconse families dikwijls als vrijwillig officier in de legers van de Franse koningen dienden.
Fries: kadet


  naar boven