1.   bakzeil halen ww. 'achteruitkrabbelen'
categorie:
leenwoord
Nnl. in Haal je ook al bakzeil [1806-07; WNT].
Ontleend aan Engels back a sail [1707], oorspr. een zeemansterm: 'het zeil zo stellen dat de wind er recht op staat en dus de vaart vermindert', die later ook figuurlijk gebruikt ging worden. Het eerste lid bleef onvertaald, omdat het werd geïdentificeerd met het eerste lid in bakboord en bakstag.
Fries: bakseilhelje


  naar boven