1.   liquide bn. 'onmiddellijk beschikbaar'
categorie:
leenwoord
Vnnl. liquide 'onmiddellijk invorderbaar' [1537; MNHWS], liquide somme [1615; Stall.].
Ontleend, via Frans liquide 'onmiddellijk beschikbaar' [1539; Rey], aan Italiaans liquido 'id.' [voor 1471; DELI], uit algemener 'ongebonden, gesmolten' [14e eeuw; DELI], 'vloeibaar' [voor 1333; DELI], ontwikkeld uit Latijn liquidus 'vloeibaar, helder', afleiding van liquēre 'vloeibaar of helder zijn'. De betekenis 'helder' nog in: indien de informatie clear ende liquide es [1547; Stall.]; zie likeur.
Genoemde Italiaanse en Franse woorden hebben beide nog steeds de algemene betekenis 'vloeibaar', maar in het Nederlands is uitsluitend de financieel-economische betekenis 'onmiddellijk beschikbaar' ontleend.
Fries: likwide


  naar boven