1.   draineren ww. 'afwateren'
categorie:
geleed woord
Nnl. draineren 'afwateren' [1859; WNT waterpassen I].
Ontleend aan Frans drainer 'afwateren, vocht laten weglopen' [1848; Rey], een afleiding van het zn. drain 'draineerbuis, draineersloot' [1849; Rey] < Engels drain 'afvoerbuis, ontwateringsloot', dat teruggaat op oe. drēahnian 'droog maken, uitputten', dat bij de wortel van droog hoort.
drainage zn. 'het ontwateren'. Nnl. drainage [1912; Kuipers] en [1912; Kramers], volgens de beide oudste vindplaatsen overgenomen uit Engels drainage 'ontwatering, onttrekking' [1652; OED], maar gezien de betekenis komt Frans drainage 'het draineren' [1848; Rey] eerder als oorsprong in aanmerking.
Fries: drainearje


  naar boven