1.   hinniken ww. 'geluid maken (van een paard)'
categorie:
klankwoord
Vnnl. de peerden ... hinnicten [1630; WNT].
Afgeleid van het oudere, synonieme hinnen [1515; MNW] met een achtervoegsel -iken dat verder niet productief is, dus wrsch. naar analogie van woorden als grinniken, zaniken en het met hinniken synonieme runniken [1678; WNT runniken]. Hinnen is zonder twijfel klanknabootsend, en dan vergelijkbaar met gelijkbetekenend Latijn hinnīre, Frans hennir, Engels whinny etc.


  naar boven