1.   sifon zn. 'hevel, spuitfles, afvoerbuis met zwanenhals'
categorie:
leenwoord
Nnl. siphon 'kolk of put in een buis' [1881; iWNT], 'afvoerbuis met zwanenhals' in handdoekrekjes, zeepbakjes, sifons (mv.) [1971; Leeuwarder Courant].
Ontleend aan Frans siphon 'hevelfles' [1546; Rey], ontleend aan Latijn sīphō (genitief sīphōnis) 'buis, brandspuit', dat ontleend is aan Grieks sī́phōn 'buis, hevel, brandspuit', een technische term van onzekere herkomst.
Het woord komt tot in de jaren 1960 vooral voor in de combinatie een sifon spuitwater, daarna pas in de betekenis 'afvoerbuis'.
Fries: sifon


  naar boven