1.   drastisch bn. 'radicaal'
categorie:
geleed woord
Nnl. drastisch '(van geneesmiddelen) sterk en snel werkend' [1847; Kramers], 'sterk en snel werkend, hevig ingrijpend, aantastend' [1847; Kramers], 'ingrijpend, verregaand' [1931; WNT Aanv.].
Als geneeskundige term wrsch. via Duits drastisch [18e eeuw] uit Neolatijn (remedia) drastica 'werkzame middelen'; het bn. drasticus < Grieks drāstikós 'werkzaam', bij Grieks drãn 'handelen, doen', zie drama. De verbinding met de geneeskunde wordt tegenwoordig niet meer gevoeld, het woord betekent thans 'radicaal, ingrijpend' in algemene zin.
Fries: drastysk


  naar boven