1.   beschutten ww. 'beschermen'
categorie:
geleed woord
Mnl. bescut (verl.deelw.) 'beschermd' [1270-90; CG II, Moraalb.], bescutden 'verdedigen' [1290-1310; MNW-P], bescut (verl.deelw.) 'een afsluiting gemaakt, afgeweerd' [1350; MNW-R].
Afleiding met be- van het werkwoord schutten, dat verwant is met het zn. schot 2.
Mnd. beschütten 'beschermen, verdedigen, opsluiten, tegenhouden' naast mnd. schütten 'opsluiten, verhinderen, beletten, afdammen' (> nzw. skydda 'beschermen', verkorting van beskydda); mhd. schützen 'afdammen, beschermen, verdedigen' (nhd. (be)schützen 'beschermen'); ofri. sketta 'opsluiten, afdammen, tot staan brengen' (nfri. beskutte, (bn.) besketten 'beschut'); oe. scyttan 'sluiten, afgrendelen, betalen, (iets) snel laten bewegen' (ne. shut).
Mnl. beschudden 'beschermen, verdedigen, schutten, beletten, verpanden' [ca. 1350; MNW] vertoont sterke betekenisovereenkomst met beschutten, hoewel beide woorden niet verwant zijn. Wrsch. heeft beschudden de betekenissen van beschutten overgenomen. Hetzelfde is het geval bij mnl. schudden 'schudden, zwaaien; beschermen', zie schudden; deze laatste betekenis zou dan aan schutten ontleend kunnen zijn. Ook bij mnd. beschüdden 'opwerpen, bedekken; beschermen' en mnd. beschütten 'beschermen' is wrsch. betekenisverstrengeling opgetreden.
Fries: beskutte


  naar boven