1.   scriptie zn. 'wetenschappelijk opstel'
categorie:
leenwoord
Nnl. scriptie 'wetenschappelijk opstel' in ... dat ik aan hen deze scriptie dediceer [1820; WNT Aanv.], dat op het staatsexamen een scriptie gevorderd worde [1903; Groene Amsterdammer], scriptie "wetenschappelijk opstel door een student (candidaat) als taak gemaakt" [1950; Van Dale].
Ontleend aan Latijn scrīptio 'het schrijven, schriftelijke verhandeling', afgeleid van scrībere (verl.deelw. scrīptum) 'krassen, schrijven', zie schrijven.
Fries: skripsje


  naar boven