1.   back-up zn. 'reservekopie'
categorie:
leenwoord
Nnl. back up 'id.' [1984; CGW].
Ontleend aan Engels back-up 'reservekopie (van computergegevens)' [1965; OED], zelfstandig gebruik van het eerdere Amerikaans-Engelse bijvoeglijke back-up 'reserve-', bijv. in backup supplies 'reservevoorraad' [1952; OED], bij het ww. back up 'steunen, achter iemand staan', zie back.


  naar boven