1.   behartigen ww. 'zorgen voor'
categorie:
geleed woord
Mnl. beherteghen 'behartigen, ter harte nemen' [1488; MNW lanke]; vnnl. beharticht (verl.deelw.) 'ter harte genomen' [1609; WNT], behartighende (teg.deelw.) 'liefhebbende' [1642; WNT], beharticht (verl.deelw.) 'iets overwogen hebbend' [1646; WNT], behertight (3e pers.) 'bevordert' [1653; WNT]. Hiernaast ook vnnl. beherten 'genegen zijn' [1516; Toll.], 'ter harte nemen' [1562; Naembouck], beharten [1574; Kil.].
Gevormd uit be- en het zn. hart met het achtervoegsel -igen.
Nhd. beherzigen 'ter harte nemen'; nfri. behertigje.
behartigenswaardig bn. 'waard ter harte genomen te worden'. Nnl. behartigenswaardig [1872; Dale]. Gevormd uit behartigen in de nu verdwenen betekenis 'ter harte nemen' en waard 1 met het achtervoegsel -ig; ook behartigenswaard komt voor. Onder invloed van woorden als aanbevelenswaardig, beklagenswaardig wordt in toenemende mate behartenswaard(ig) [1986; Koenen] gebruikt. Dale 1992 beschouwt deze variant als "onjuiste spelling".
Fries: behertigje


  naar boven