1.   maand zn. 'elk van de twaalf tijdvakken waarin een jaar is verdeeld'
categorie:
substraatwoord
Onl. mānoth in maandnamen zoals hagmanoth 'hooimaand, juli' [ca. 1050; CG II-1, 122]; mnl. manet [1253; VMNW], maent [1278; VMNW].
Os. mānuð (mnd. mānt); ohd. mānōd (nhd. Monat); ofri. mōnath (nfri. moanne); oe. mōnaþ (ne. month); on. mánaðr (nzw. månad); got. mēnōþs; alle 'maand', < pgm. *mēnōþ-. Zie ook maan.
Verwant met: Latijn mēnsis 'maand'; Grieks mḗn 'maand', mḗnē 'maan'; Sanskrit mā́s; Avestisch māh-; Litouws mė́nuo; Oudkerkslavisch měsęcĭ 'maand' (Russisch mésjac); Oudiers (genitief mís) 'maan'; Tochaars A/B mañ/meñe; < pie. *meh1-not-, genitief meh1-neses 'maan, maand', mogelijk op te vatten als de 'tijdmeter' en dan behorend bij de wortel pie. *meh1- 'meten' (IEW 731), zie maal 1.
Literatuur: Gamkrelidze/Ivanov 1984, 684
Fries: moanne


  naar boven