1.   safari zn. 'expeditie in de wildernis'
categorie:
leenwoord
Nnl. in de boektitels Safari-avondjes (in de reeks Afrikaansche vulpenkrassen) [1923; Picarta] en Drie padvinders in Afrika: of safari met Martin Johnson, den leeuwenjager [1928; Picarta], de toebereidselen voor de safari, den tocht naar de binnenlanden [1936; Leeuwarder Courant].
Via Engels safari 'expeditie in de wildernis' [1890; OED] ontleend aan Swahili safari 'reis', dat zelf door ontlening teruggaat op Arabisch safarī 'behorend bij een reis', het bn. bij safar 'reis'.
Fries: safary


  naar boven