1.   hydraulisch bn. 'gebruik makend van vloeistofdruk'
categorie:
leenwoord, geleerde schepping
Nnl. Hydraulische Machinen [1740; WNT Aanv.].
Internationaal wetenschappelijk neologisme, ook bijv. Duits hydraulisch, Frans hydraulique, Engels hydraulic, op basis van klassiek Latijn hydraulicus 'waterwerkkundig', bij hydraulus 'waterorgel', ontleend aan Grieks húdraulis 'waterorgel', gevormd uit húdōr 'water' en aulós 'fluit, pijp'.
Grieks húdōr is verwant met water; Grieks aulós heeft geen Nederlandse verwanten, maar wel: Litouws aulas 'hals van een laars'; Proto-Slavisch *ulica '(holle) weg' (Russisch úlica, Tsjechisch ulice 'straat, weg'), *ulĭjĭ '(bijen)korf' (Russisch úlej, Tsjechisch úl); Kerkslavisch ul; bij pie. *h2eu-l- (IEW 88). Misschien met metathese ook Latijn alvus 'holte, buik'.
Grieks húdōr 'water' komt in de combinatievorm hydr(o)- voor in vele wetenschappelijke termen die met water te maken hebben, zoals in hydraat 'verbinding met water', hydrodynamica 'vloeistofbewegingsleer', etc.


  naar boven