1.   aarde zn. 'wereldbol; grond'
categorie:
waarschijnlijk substraatwoord
Onl. ertha 'aarde' [10e eeuw; W.Ps.]; mnl. in ertwinne 'landbouw' [1240; Bern.] en aertland 'bouwland' [1224-27].
Os. ertha; ohd. erda (nhd. Erde); ofri. erthe, irthe (nfri. ierde); oe. eorðe (ne. earth); on. jörð (nzw. jord); got. airþō; < pgm. *erþ- 'aarde'.
Wrsch. is dit een dentaalafleiding bij een woord dat in het ohd. als ero 'aarde' is overgeleverd. Het zou evenals on. jörfi 'zandheuvel' bij een wortel pie. *er- < *h1er behoren. Verwant zijn dan Grieks éraze 'op de grond', érā- 'aarde' en misschien ook Armeens erkir 'aarde, land' (met een andere verlenging van de wortel). Het probleem is echter dat ohd. ero maar één keer voorkomt, in het zogenaamde Wessobrunner Gebet [begin 9e eeuw]. Een andere vindplaats is eventueel de samenstelling onl. er-ende 'einde der aarde' [10e eeuw; W.Ps.], als hier tenminste geen sprake is van een kopieerfout. Wellicht moet gedacht worden aan een substraatwoord.


  naar boven