1.   aanzet zn. 'begin(handeling)'
categorie:
geleed woord
Mnl. aensettinge 'aanstelling (in een ambt)' [14e eeuw; MNW], '(hand)oplegging' [1400-50; MNW], aensate 'inleiding tot een rechtspraak' (Oost-Middelnederlands) [MNHW], aensat (Limburgs) [1499; Stall. II, 26]; nnl. in de samenstellingen aanzetbuis, aanzetklos[1866; WL], aanzet 'begin, opzet' [1940; WNT].
Afleiding van aanzetten, dat gevormd is uit aan en zetten.
Mnd. ansette; mhd. ansaz (nhd. Ansatz); nfri. oanset; ne. onset 'aanval, aanzet' [16e eeuw].


  naar boven