1.   legenda zn. 'verklaring van tekens op landkaarten, enz.'
categorie:
leenwoord, leenbetekenis
Nnl. legende 'randschrift op een munt' [1824; Weiland], 'geschreven lijst van bepaalde voorwerpen' [1913; WNT], 'verklaring van tekens (op landkaarten, enz.)' [1914; Van Dale], dan legende, legenda 'id.' [1952; Koenen], dan uitsluitend legenda 'id.' [1984; Van Dale HN].
Hetzelfde woord als legende. De betekenissen 'opschrift, verklarende tekst, lijst', enz. zijn opnieuw ontleend aan de Franse betekenissen l├ęgende 'randschrift op een munt' [1579; Rey], 'verklarende tekst bij een afbeelding' [1598; Rey], 'verklaring van tekens, bijv. op een landkaart' [1797; Rey]; deze betekenissen in het Frans zijn opnieuw gebaseerd op de letterlijke Latijnse betekenis 'dingen die gelezen moeten worden'. In het Nederlands is legende in de betekenis 'verklaring van tekens, bijv. op een landkaart' pas in de 20e eeuw vervangen door de Latijnse vorm legenda. De aanleiding voor deze verlatinisering is niet zeker, maar wrsch. wilden uitgevers van kaarten enz. de homonymie vermijden met het woord legende waarmee vooral een vorm van fictie wordt aangeduid.
Fries: leginda


  naar boven