1.   vink zn. 'zangvogel (Fringilla coelebs)'
Onl. finko 'vink' in het toponiem finkanbusk 'vinkenbos, locatie bij Heverlee (Brabant BE)' [1154; Gysseling 1960]; mnl. vinc in rouke couwen vinken meewen 'roeken, kauwen, vinken, meeuwen' [1287; VMNW].
Wrsch. een klanknabootsend woord.
Os. finko (mnd. vinke, vanwaar door ontlening nzw. fink); ohd. finko (nhd. Fink); nfri. fink; oe. finc (ne. finch); alle 'vink', < pgm. *finka(n)-.
Vergelijkbare, maar niet noodzakelijk verwante namen voor de vink of voor andere kleine zangvogels buiten het Germaans zijn: Frans pinson 'vink' (Italiaans pincione enz., < vulgair Latijn pincio); Grieks spíngos 'vink'; Sanskrit kala-víṅka- 'mus'; Welsh pinc 'vink'; Russisch pénka 'boszanger, loofzanger', Tsjechisch pěnkava 'vink', pěnice 'grasmus'.
Fries: fink


  naar boven