1.   lay-out zn. 'bladopmaak in drukwerk'
categorie:
leenwoord
Nnl. woorden als lay-out, copy-right ... blik-vanger, reclame-psycholoog ... uit het bargoensch van het advertentievak [1930; Groene Amsterdammer], lay-out 'schema voor het uitvoeren van een drukwerk' [1933; WNT Aanv.].
Ontleend aan Engels lay-out [1910; OED], zelfstandig gebruik van het werkwoord lay out 'ten toon spreiden, ontwerpen', zie leggen en uit.
Fries: lay-out


  naar boven