1.   pus zn. 'etter'
categorie:
leenwoord
Nnl. pus 'etter' [1663; Meijer], in eene waare pus of etter 'echte etter' [1773; WNT].
Ontleend aan Latijn pūs (genitief pūris) 'etter'.
Latijn pūs is verwant met pūtere 'verrotten, stinken' (zie ook punaise) en verder met: Oudnoords fúna 'verrotten' (verwant met vuil); Grieks pū́thesthai 'verrotten'; Sanskrit pū́yati 'verrotten', pū́ti- 'stinkend, verrot', pū́ya 'etter'; Litouws pū́ti 'verrotten'; Oudiers othar 'ziekte, zieke man'; Armeens hu 'etterig bloed'; < pie. *puH- (LIV 480).
Fries: -


  naar boven